axit glutamic + hcl

Axit glutamic là gì?

Axit glutamic (hay thường hay gọi là axit amin glutamic) là một trong loại axit amin quan trọng nhất cho tới khung hình trái đất. Nó thông thường được nhìn thấy trong số loại đồ ăn đem chứa chấp protein như thịt, cá, đậu nành, đậu phụ, phân tử quinoa, v.v. Hình như, axit glutamic cũng rất được dùng trong số phần mềm công nghiệp và hắn học tập, ví dụ như phát triển hóa học điều vị monosodium glutamate (MSG) và chữa trị những căn bệnh tương quan cho tới tính năng óc.

Bạn đang xem: axit glutamic + hcl

Dung dịch HCl, NaOH, KOH là gì?

Dung dịch HCl (axit clohidric), NaOH (hidroxit natri) và KOH (hidroxit kali) là những hỗn hợp hoá học tập thịnh hành. Dung dịch HCl là một trong axit mạnh, trong những lúc cơ NaOH và KOH là những bazơ mạnh.

Tương tác thân thích axit glutamic và hỗn hợp HCl, NaOH, KOH

Khi hòa tan axit glutamic vô hỗn hợp HCl, nó sẽ bị tạo ra trở nên muối bột của axit glutamic (glutamát clo) và nước. Khi hòa tan muối bột này vô hỗn hợp NaOH hoặc KOH, nó sẽ bị dẫn đến axit glutamic ban sơ và muối bột của Na hoặc K.

Cách xác lập độ đậm đặc của hỗn hợp HCl, NaOH, KOH

Để chuẩn chỉnh chừng những hỗn hợp bên trên, tất cả chúng ta hoàn toàn có thể dùng những hóa học thông tư hoặc cách thức chuẩn chỉnh chừng axit-bazơ nhằm xác lập độ đậm đặc của bọn chúng. Tuy nhiên, khi thao tác với những hóa học hoá học tập này, cần được tuân hành những tiến độ an toàn và tin cậy và dùng những trang bị bảo đảm an toàn cá thể như căng thẳng tay và kính bảo đảm an toàn nhằm tách những tai nạn ngoài ý muốn hoá học tập ko mong ước.

Nguồn tham lam khảo: https://vi.wikipedia.org/wiki/Axit_glutamic

Tổng hợp ý bài bác tập dượt về axit glutamic và hỗn hợp HCl, NaOH, KOH

Bài tập dượt 1: Tính số mol NaOH phản xạ với hỗn hợp X

Cho 0,225 mol H2NC3H5(COOH)2 (axit glutamic) vô 275 ml hỗn hợp HCl 1M chiếm được hỗn hợp X. Cho NaOH dư vô hỗn hợp X. Sau khi những phản xạ xẩy ra trọn vẹn, số mol NaOH tiếp tục phản xạ là :

X + NaOH = (Glutamic + HCl) + NaOH

Phương trình phản xạ hóa học

H2NC3H5(COOH)2 + 2NaOH → H2NC3H5(COONa)2 + 2H2O

0,225 → 0,45 mol

HCl + NaOH → NaCl + H2O

0,275 → 0,275

=> nNaOH = 0,45 + 0,275 = 0,725 mol

tổng hợp ý bài bác tập dượt về axit glutamic và hỗn hợp HCl, NaOH, KOH
tổng hợp ý bài bác tập dượt về axit glutamic và hỗn hợp HCl, NaOH, KOH

Bài tập dượt 2: Tìm công thức phân tử của Y

Amin Y chứa chấp 1 group -COOH và 2 group -NH2. Cho 1 mol Y ứng dụng không còn với hỗn hợp HCl chiếm được 205 gam muối bột khan. Tìm công thức phân tử của Y.

Bài tập dượt 2: Tìm công thức phân tử của Y
Bài tập dượt 2: Tìm công thức phân tử của Y

Gọi công thức tổng quát lác của phân tử Y là CxHyCOO(NH2)2

Phương trình chất hóa học phân tử Y và HCl

CxHyCOO(NH2)2 + 2HCl → CxHyCOOOH(NH3Cl)2

Ta có: 12x + hắn + 45 + 52,5.2 = 205 => 12x + hắn = 55

Biện luận phương trình tao lựa chọn giá tốt trị x = 4, hắn = 7 thỏa mãn

Vậy công thức phân tử của Y là C5H12N2O2

Bài tập dượt 3: Tìm độ quý hiếm của m

Cho m gam axit glutamic ứng dụng vừa vặn đầy đủ với 150 ml hỗn hợp KOH 1M. Giá trị của m là bao nhiêu

Theo đề bài bác tao có

nKOH = 0,15.1 = 0,15 mol

Phương trình chất hóa học xảy ra

HOOC-(CH2)2-CH(NH2)COOH + 2KOH → KOOC-(CH2)2-CH(NH2)COOK + 2H2O

0,075 ← 0,15 Mol

Theo phương trình phản ứng: naxit glutamic = 1/2nKOH = một nửa.0,15 = 0,075 mol

=> mglutamic = 0,075.147 = 11,025 g

Bài tập dượt 4: Tính chừng hoà tan của axit glutamic vô nước

Cho một lượng axit glutamic vô 500 ml nước, chiếm được hỗn hợp có tính hoà tan là 7,68 g/100 ml. Tính chừng hoà tan của axit glutamic nội địa.

Theo khái niệm, chừng hoà tan của một hóa học là số gam của hóa học cơ hòa tan vô 100 ml hỗn hợp.

Ta có:

Độ hoà tan của axit glutamic nội địa = 7,68 g/100 ml

=> 1 ml hỗn hợp chứa chấp 0,0768 g axit glutamic

=> 500 ml hỗn hợp chứa chấp 500 x 0,0768 g = 38,4 g axit glutamic

Do cơ, chừng hoà tan của axit glutamic nội địa là 38,4 g/100 ml.

Bài tập dượt 5: Tính pH của hỗn hợp axit glutamic

Một hỗn hợp axit glutamic đem độ đậm đặc 0,01 M. Tính pH của hỗn hợp này.

Phương trình ion hóa của axit glutamic là:

H2NC3H5(COOH)2 ⇌ H+ + H2NC3H5(COO-)

Ta có:

Ka = [H+][H2NC3H5(COO-)]/[H2NC3H5(COOH)2]

Để tính pH của hỗn hợp, tao cần thiết lần độ quý hiếm của Ka. Ta có:

Ka = 4,5 x 10^-5

Do đó:

pH = -log[H+]

[H+] = √(Ka*[A])/C

Trong đó:

 • Ka là hằng số acid
 • [A] là độ đậm đặc ion [H2NC3H5(COO-)]
 • C là độ đậm đặc hỗn hợp axit glutamic

Vậy, tính được:

Xem thêm: one piece tập 1025

[A] = [H2NC3H5(COO-)] = Ka*[A]/C = 4,5 x 10^-5 x 0,01/2 = 2,25 x 10^-6 M

[H+] = √(Ka*[A])/C = √(4,5 x 10^-5 x 2,25 x 10^-6)/0,01 = 6,02 x 10^-4 M

pH = -log[H+] = -log(6,02 x 10^-4) = 3,22

Vậy, pH của hỗn hợp axit glutamic là 3,22.

Bài tập dượt 6: Tính pH của hỗn hợp axit glutamic sau khoản thời gian trộn với hỗn hợp NaOH

Cho một hỗn hợp axit glutamic đem độ đậm đặc 0,01 M. Dung dịch này được trộn với hỗn hợp NaOH đem độ đậm đặc 0,05 M. Tính pH của hỗn hợp sau khoản thời gian trộn.

Phương trình phản xạ xảy ra:

H2NC3H5(COOH)2 + NaOH → NaH2NC3H5(COOH)2 + H2O

Để tính pH của hỗn hợp sau khoản thời gian trộn, tao cần thiết lần số mol NaOH tiếp tục phản xạ trọn vẹn với axit glutamic. Ta có:

nH2NC3H5(COOH)2 = nNaOH

0,01 x V1 = 0,05 x V2

Vậy:

V2 = 5 x V1

Sau khi trộn, tao có một hỗn hợp mới mẻ với nồng độ:

C = nH2NC3H5(COOH)2/(V1 + V2)

Thay độ quý hiếm vô công thức tính pH:

pH = pKa + log([A-]/[HA])

Trong đó:

 • pKa là -log(Ka)
 • [A-] là độ đậm đặc ion H2NC3H5(COO-)
 • [HA] là độ đậm đặc axit H2NC3H5(COOH)

Ta có:

 • pKa = 4,5
 • [HA] = nH2NC3H5(COOH)/(V1 + V2) = 0,01 x V1/(V1 + V2)
 • [A-] = nNaH2NC3H5(COOH)2/(V1 + V2) = 0,01 x V2/(V1 + V2)

Vậy:

pH = 4,5 + log(0,01 x V2/(0,01 x V1))

Thay V2 = 5 x V1 vô công thức:

pH = 4,5 + log(5)

pH = 5,3

Vậy, pH của hỗn hợp sau khoản thời gian trộn là 5,3.

Bài tập dượt 7: Tính pH của hỗn hợp axit glutamic sau khoản thời gian trộn với hỗn hợp NaOH theo gót tỉ trọng mol 1:1

Cho một hỗn hợp axit glutamic đem độ đậm đặc 0,01 M. Dung dịch này được trộn với hỗn hợp NaOH theo gót tỉ trọng mol 1:1. Tính pH của hỗn hợp sau khoản thời gian trộn.

Phương trình phản xạ xảy ra:

H2NC3H5(COOH)2 + NaOH → NaH2NC3H5(COOH)2 + H2O

Ta có:

 • nH2NC3H5(COOH)2 = nNaOH
 • [H2NC3H5(COOH)2] = [NaOH] = 0,01 M

Sau khi trộn, tao có một hỗn hợp mới mẻ với nồng độ:

C = nH2NC3H5(COOH)2/V

Thay độ quý hiếm vô công thức tính pH:

pH = pKa + log([A-]/[HA])

Trong đó:

 • pKa là -log(Ka)
 • [A-] là độ đậm đặc ion H2NC3H5(COO-)
 • [HA] là độ đậm đặc axit H2NC3H5(COOH)

Ta có:

 • pKa = 4,5
 • [HA] = [H2NC3H5(COOH)2] = 0,01 M
 • [A-] = [NaH2NC3H5(COOH)2]/V

Để tính [NaH2NC3H5(COOH)2], tao cần thiết lần số mol NaOH tiếp tục phản xạ trọn vẹn với axit glutamic. Ta có:

nH2NC3H5(COOH)2 = nNaOH

0,01 x V = 0,01 x VNaOH

Vậy:

VNaOH = V

Sau khi phản xạ xẩy ra, tao có:

 • nNaH2NC3H5(COOH)2 = nH2NC3H5(COOH)2 – nNaOH = 0
 • [A-] = 0

Do cơ, pH của hỗn hợp sau khoản thời gian trộn là:

pH = pKa + log(0/0,01) = pKa – ∞ = 4,5 – ∞ = NaN

Vậy, pH của hỗn hợp là NaN (không có mức giá trị).

Giải thích: Khi tao trộn hỗn hợp axit glutamic với hỗn hợp NaOH theo gót tỉ trọng mol 1:1, tao thu được

Phương pháp giải bài bác tập dượt amino axit – YouTube

Bạn Đang Xem : tổ hợp bài tập dượt về axit glutamic và hỗn hợp HCl, NaOH, KOH

Xem thêm: tả giờ ra chơi lớp 6