c2h2 + agno3 + nh3

C2H2 + AgNO3 + NH3 → C2Ag2 + NH4NO3 được VnDoc biên soạn chỉ dẫn chúng ta học viên ghi chép và cân đối phương trình phản xạ C2H2 ứng dụng AgNO3 nhập NH3. Mời chúng ta xem thêm nội dung cụ thể phương trình bên dưới.

1. Phương trình phản xạ Axetilen nhập AgNO3 nhập NH3

2. Điều khiếu nại phản xạ xẩy ra

Bạn đang xem: c2h2 + agno3 + nh3

Nhiệt chừng thường

3. Hiện tượng khi cho tới C2H2 ứng dụng AgNO3 nhập NH3

Sục axetilen nhập AgNO3 nhập NH3 thấy hiện tượng lạ kết tảu gold color nhạt

4. Tính Hóa chất của Axetilen

4.1. Phản ứng cộng

Phản ứng nằm trong halogen (phản ứng halogen hóa)

  • Cộng brom

CH ≡ CH + Br – Br → Br-CH = CH – Br

Sản phẩm sinh rời khỏi đem link song nhập phân tử nên hoàn toàn có thể nằm trong tiếp với môt phân tử brom nữa:

Br-CH = CH – Br + Br – Br → Br2CH-CH-Br2

  • Cộng clo

C2H2 + Cl2 → C2H2Cl2

  • Phản ứng nằm trong hiđro (phản ứng hiđro hóa)

C2H2 + H2 → C2H6

Điều khiếu nại phản xạ xẩy ra C2H2 và H2: Nhiệt chừng, xúc tác Niken

Lưu ý: Dường như khi cho tới C2H2 ứng dụng với H2 ở ĐK sức nóng chừng hóa học xúc tác không giống nhau cho tới thành phầm không giống nhau

C2H2 + H2 → C2H4

  • Phản ứng nằm trong axit

C2H2 + HCl → C2H3Cl (Nhiệt chừng và xúc tác HgCl2)

  • Phản ứng nằm trong nước (phản ứng hiđrat hóa

C2H2 + H2O → CH3CHO (Nhiệt độ: 80 chừng C Xúc tác: Hg2+ Dung môi: H2SO4)

4.2. Phản ứng đime hóa và trime hóa

Hai phân tử axetilen hoàn toàn có thể nằm trong phù hợp với nhau tạo nên trở thành vinylaxetilen

Đime hóa:

2CH≡CH → CH2=CH−C≡CH (Nhiệt chừng xúc tác)

(Vinyl axetilen)

Trime hóa:

3CH≡CH → C6H6

4.3. Phản ứng oxi hóa

Phản ứng oxi hóa

Axetilen là hiđrocacbon, bởi vậy khi nhen nhóm, axetilen tiếp tục cháy dẫn đến cacbon Đioxit và nước, tương tự động metan và etilen.

Axetilen cháy nhập không gian với ngọn lửa sáng sủa, lan nhiều sức nóng.

C2H2 + 5/2O2 → 2CO2 + H2O

5. Bài tập dượt áp dụng tương quan

Câu 1. Sục khí axetilen nhập hỗn hợp AgNO3 nhập NH3 thấy xuất hiện

A. kết tủa vàng nhạt nhẽo.

B. kết tủa white color xanh

C. kết tủa đỏ tía nâu

D. hỗn hợp màu sắc lam.

Câu 2. Cho 1,12 lít axetilen (đktc) ứng dụng với AgNO3 dư nhập hỗn hợp NH3, sau phản xạ trọn vẹn, nhận được m gam hóa học rắn. Giá trị của m là

A. 13,3.

B. 12.

C. 24,0.

D. 21,6.

Xem thêm: Mẹo làm sạch mùi hôi bình giữ nhiệt

Câu 3. Để nhận thấy 2 khí tổn thất nhãn C2H2 và C2H4 đựng nhập lọ riêng lẻ tao dùng hóa hóa học nào là tại đây.

A. hỗn hợp AgNO3/NH3

B. hỗn hợp Brom

C. Cu(OH)2

D. Khí H2

Câu 4. Tính hóa học cơ vật lý của axetilen là

A. hóa học khí ko màu sắc, ko hương thơm, không nhiều tan nội địa, nặng nề rộng lớn không gian.

B. hóa học khí ko màu sắc, ko hương thơm, không nhiều tan nội địa, nhẹ nhõm rộng lớn không gian.

C. hóa học khí ko màu sắc, ko hương thơm, tan chất lượng nội địa, nhẹ nhõm rộng lớn không gian .

D. hóa học khí ko màu sắc, hương thơm hắc, không nhiều tan nội địa, nặng nề rộng lớn không gian.

Câu 5. Khí axetilen không tồn tại đặc thù chất hóa học nào là sau đây?

A. Phản ứng cùng theo với hỗn hợp brom.

B. Phản ứng cháy với oxi.

C. Phản ứng cùng theo với hiđro.

D. Phản ứng thế với clo ngoài khả năng chiếu sáng.

Câu 6. Dãy những hóa học nào là tại đây đều làm mất đi màu sắc hỗn hợp brom?

A. CH4; C6H6.

B. C2H4; C2H6.

C. CH4; C2H4

D. C2H4; C2H2.

Câu 7. Phương pháp văn minh nhằm pha trộn axetilen lúc này là

A. sức nóng phân etilen ở sức nóng chừng cao.

B. sức nóng phân benzen ở sức nóng chừng cao.

C. sức nóng phân can xi cacbua ở sức nóng chừng cao.

D. sức nóng phân metan ở sức nóng chừng cao.

Câu 8. Khi nhen nhóm khí axetilen số mol CO2 và H2O được tạo nên trở thành theo đòi tỉ trọng là

A. 1 : 1.

B. 1 : 2

C. 1 : 3.

D. 2 : 1.

……………………………

VnDoc tiếp tục gửi cho tới các bạn phương trình C2H2 + AgNO3 + NH3 → C2Ag2 + NH4NO3 là phản xạ Sục axetilen nhập AgNO3 nhập NH3 được VnDoc biên soạn, khi cho tới C2H2 ứng dụng với hỗn hợp AgNO3/NH3, sau phản xạ thấy kết tủa vàng nhạt nhẽo, đó cũng đó là phương trình dùng làm nhận thấy axetilen với những khi metan, etieln. Hy vọng tư liệu hùn những ghi chép và cân đối trúng phương trình phản xạ.

Xem thêm: Những loại tôm không nên mua