c6h6+br2

C6H6 + Br2→ C6H5Br + HBr là phản xạ khi cho tới benzen tính năng với brom, với ĐK sức nóng chừng xúc tác bột Fe tiếp tục cho tới thành phầm C6H5Br và sở hữu khí bromua bay rời khỏi. Mời chúng ta xem thêm tư liệu tiếp sau đây nhằm làm rõ rộng lớn cách thức phản xạ.

1. Phản ứng Benzen tính năng Brom 

C6H6 + Br2 overset{t^{circ }, Bột Fe}{rightarrow} C6H5Br + HBr

Bạn đang xem: c6h6+br2

Tính Hóa chất của benzen

2. Điều khiếu nại phản xạ C6H6 ra C6H5Br

Nhiệt chừng, xúc tác: bột sắt

3. Hiện tượng phản xạ xẩy ra thân mật C6H6 Br2

Màu của brom nhạt nhẽo dần dần và thấy sở hữu khí hidro bromua (HBr) bay ra

4. Tính Hóa chất của benzen 

4.1. Tính hóa học vật lý cơ Benzen

Bezen là hóa học lỏng, ko màu sắc, sở hữu mùi hương thơm ngát đặc thù nhẹ nhàng rộng lớn nước và ko tan nội địa.

4.2. Tính Hóa chất Benzen

Tính Hóa chất nổi trội của benzen là phản xạ thế, phản xạ nằm trong và phản xạ lão hóa. Và đó cũng là 3 đặc thù chất hóa học thông dụng của những hóa học nằm trong đồng đẳng benzen hoặc những hiđrocacbon thơm ngát.

Phản ứng thế

C6H6+ Br2 → C6H5Br + HBr (Fe, to)

C6H6 + HNO3 → C6H5NO2 + H2O (H2SO4 đặc, to)

Phản ứng cộng

C6H6 + 3H2 → xiclohexan (Ni, to)

C6H6 + 3Cl2 → C6H6Cl6 (as) (hexacloran hoặc 666 hay là 1,2,3,4,5,6 – hexacloxiclohexan)

Phản ứng oxi hóa

Benzen ko làm mất đi màu sắc hỗn hợp KMnO4.

Oxi hóa trả toàn:

C6H6 + 7,5O2 → 6CO2+ 3H2O (to)

5. Bài luyện trắc nghiệm liên quan 

Câu 1: Thể tích không gian cần thiết dùng để làm thắp cháy trọn vẹn 0,1 mol benzen và 0,2 mol striren là (đo ở đktc):

A. 84 lít

B. 61,6 lít

C. 224 lít

D. 308 lít

Đáp Án Chi Tiết
Đáp án D C6H6 + 15/2 O2 → 6CO2 + 3H2O

Mol 0,1 → 0,75

→Vkk = VO2/20% = (0,75.22,4)/20% = 84 (lit)

Câu 2. Hóa hóa học nhằm phân biệt: benzen, axetilen, striren là:

A. Dung dịch Brom

B. Dung dịch Brom, Dung dịch AgNO3/NH3

C. Dung dịch AgNO3

D. Cu(OH)2, hỗn hợp AgNO3/NH3

Đáp Án Chi Tiết
Đáp án B Khi cho tới KMnO4 ở ĐK thông thường vô theo lần lượt những ống nghiệm

Ống đựng axetilen và stiren thực hiện nhạt nhẽo màu sắc KMnO4.

Ống đựng benzen ko hiện tượng kỳ lạ.

Cho tiếp 2 hỗn hợp axetilen và stiren vô hỗn hợp AgNO3/ NH3, đun nóng

Ống đựng axetilen sở hữu lớp Ag white color xám

Ống đựng stiren ko hiện tượng kỳ lạ.

Câu 3. Benzen tính năng với Cl2 có khả năng chiếu sáng, chiếm được hexaclorua. Công thức của hexaclorua là

A. C6H6Cl2

B. C6H6Cl6

C. C6H5Cl

D. C6H6Cl4

Đáp Án Chi Tiết
Đáp án B

Câu 4. TNT (2,4,6- trinitrotoluen) được pha trộn vị phản xạ của toluen với lếu láo phù hợp bao gồm HNO3 đặc và H2SO4 đặc, vô ĐK đun rét. tường hiệu suất của toàn cỗ quy trình tổ hợp là 80%. Lượng TNT (2,4,6- trinitrotoluen) tạo nên trở thành kể từ 230 gam toluen là

A. 550,0 gam.

B. 687,5 gam.

C. 454,0 gam.

D. 567,5 gam.

Đáp Án Chi Tiết
Đáp án C C6H5CH3 + 3HNO3  overset{H2SO4}{rightarrow}C6H2(NO2)3CH3 + 3H2O (1)

gam: 92 → 227

gam: 230.80% → x

Theo phương trình và fake thiết tớ thấy lượng TNT (2,4,6-trinitrotoluen) tạo nên trở thành kể từ 230 gam toluen với hiệu suất 80% là :

x = (230 . 80% . 227)/ 92 = 454 gam.

Câu 5. Chất X là đồng đẳng của benzen, sở hữu công thức giản dị và đơn giản nhất là C3H8. Công thức phân tử của của X là

A. C3H4

B. C6H8

C. C9H12

D. C12H16

Đáp Án Chi Tiết
Đáp án C

Câu 6. Chọn product hóa học thích hợp nhằm pha trộn toluen?

A. C6H5Br, Na, CH3Br

B. C6H6, AlCl3, CH3Cl

C. C6H6, Br2 khan, CH3Br, bột Fe, Na

D. Tất cả đều đúng

Đáp Án Chi Tiết
Đáp án D

Câu 7. Phản ứng này tại đây minh chứng benzen sở hữu đặc thù của hidrocacbon ko no?

A. Phản ứng với hỗn hợp KMnO4

B. Phản ứng với brom khan xuất hiện bột Fe

C. Phản ứng với clo chiếu sáng

D. Phản ứng nitro hóa

Đáp Án Chi Tiết
Đáp án C : C6H6 + Cl2 → C6H5Cl + HCl

Câu 8. Benzen, strizen, naphtalen, hóa học này bị lão hóa với dung dịch tím?

A. Cả thân phụ chất

B. Striren

C. Naphtalen

D. Benzen và naphtalen

Xem thêm: Người phụ nữ hôn mê, tê liệt toàn thân sau khi ăn đồ hộp hết hạn

Đáp Án Chi Tiết
Đáp án B

Câu 9. Khi cho 1 không nhiều benzen vô ống thử đựng nước Brom, rung lắc nhẹ nhàng. Hiện tượng để ý được là

A. nước brom rơi rụng màu sắc, chiếm được hóa học lỏng đồng nhất

B. hóa học lỏng vô ống thử tạo thành 2 lớp: lớp sở hữu red color và lớp màu

C. hóa học lỏng vô ống thử ko thay cho đổi

D. nước brom rơi rụng màu sắc, sở hữu hóa học lỏng ko tan chìm xuống lòng ống nghiệm

Đáp Án Chi Tiết
Đáp án D Khi cho 1 không nhiều benzen vô ống thử đựng nước Brom, rung lắc nhẹ nhàng. Hiện tượng để ý được là nước brom rơi rụng màu sắc, sở hữu hóa học lỏng ko tan chìm xuống lòng ống nghiệm

Câu 10. Benzen không tồn tại đặc thù này sau đây?

A. Cộng hidro vô ĐK tương thích tạo nên trở thành C6H12 

B. Cộng Clo tạo nên trở thành C6H6Cl

C. Thế nguyên vẹn tử hidro vị nguyên vẹn tử Brom (có mặt mũi bột sắt) tạo nên trở thành brombenzen

D. Tác dụng với nước tạo nên trở thành C6H7OH

Đáp Án Chi Tiết
Đáp án D

Câu 11. Trong không gian sở hữu một lượng benzen đáng chú ý tạo nên độc hại môi trường thiên nhiên. Đó là do

A. vô bộ phận của xăng sở hữu một lượng benzen thực hiện tăng chỉ số octan của xăng, benzen ko cháy không còn nên được vạc thải vô không gian.

B. Do vô phản xạ cháy của xăng sở hữu một lượng benzen được tạo nên phản xạ của những bộ phận vô xăng với nhau

C. vì thế những thành phầm cháy của xăng tính năng với không gian sinh rời khỏi benzen

D. vì thế một vài loại cây tiết rời khỏi benzen vạc thải vô không gian.

Đáp Án Chi Tiết
Đáp án A Trong không gian sở hữu một lượng benzen đáng chú ý tạo nên độc hại môi trường thiên nhiên. Đó là vì vô bộ phận của xăng sở hữu một lượng benzen thực hiện tăng chỉ số octan của xăng, benzen ko cháy không còn nên được vạc thải vô không gian.

Câu 12. Phản ứng benzen tính năng với clo tạo nên C6H6Cl6 xảy rời khỏi vô điều kiện:

A. Có bột Fe xúc tác

B. Có khả năng chiếu sáng khuyếch tán

C. Có dung môi nước

D. Có dung môi CCl4

Đáp Án Chi Tiết
Đáp án B

Câu 13. Nhận ấn định này sau đấy là sai?

A. Benzen sở hữu kĩ năng nhập cuộc phản xạ thế kha khá dễ dàng rộng lớn phản xạ nằm trong.

B. Benzen nhập cuộc phản xạ thế dễ dàng rộng lớn ankan.

C. Các đồng đẳng của benzen làm mất đi màu sắc hỗn hợp dung dịch tím khi đun rét.

D. Các nguyên vẹn tử vô phân tử benzen nằm trong phía trên một phía bằng phẳng.

Đáp Án Chi Tiết
Đáp án B Nhận ấn định sai “Benzen nhập cuộc phản xạ thế dễ dàng rộng lớn ankan”.

Câu 14. Khẳng ấn định này tại đây ko đúng vào khi nói tới stiren ?

A. Stiren nhập cuộc phản xạ trùng khớp.

B. Stiren là đồng đẳng của benzen.

C. Stiren làm mất đi màu sắc hỗn hợp Br2 .

D. Stiren là hóa học lỏng, ko màu sắc, ko tan nội địa.

Đáp Án Chi Tiết
Đáp án B

Câu 15. Cho những nhận định và đánh giá sau:

(1) Dẫn khí etilen qua chuyện hỗn hợp brom có màu sắc domain authority cam, sau phản xạ hỗn hợp brom bị rơi rụng màu sắc.

(2) Pentan ko làm mất đi màu sắc hỗn hợp KMnO4.

(3) Tất cả ankin đều tính năng với hỗn hợp AgNO3/NH3 tạo kết tủa vàng.

(4) Propilen nằm trong nước chiếm được thành phầm chủ yếu ancol bậc II.

(5) Benzen làm mất đi màu sắc hỗn hợp Br2 ở từng ĐK.

Số nhận định và đánh giá đích thị là

A. 3.

B. 4.

C. 5.

D. 2.

Đáp Án Chi Tiết
Đáp án A (1) đúng

Phương trình hóa học: CH2 = CH2 + Br2 → Br – CH2 – CH2 – Br

(2) đích thị, vì thế pentan là ankan ko làm mất đi màu sắc hỗn hợp KMnO4.

(3) sai, chỉ mất ank-1-in tính năng được với hỗn hợp AgNO3/NH3 tạo kết tủa vàng.

(4) đích thị, vì thế propilen nằm trong nước chiếm được thành phầm đó là ancol bậc II (theo quy tắc nằm trong Maccopnhicop).

Phương trình hóa học: CH2=CH-CH3 + H2Ooverset{t^{o},xt }{rightarrow}CH3-CH(OH)-CH3.

(5) sai, vì thế benzen ko phản xạ với hỗn hợp Br2 ở từng ĐK, (chỉ phản xạ với brom khan khi sở hữu xúc tác Fe, to).

⟹ Có toàn bộ 3 nhận định và đánh giá đích thị.

Câu 16. Cho những tuyên bố sau:

(1) Nhỏ vài ba giọt hỗn hợp nước Br2 vô phenol thấy hỗn hợp brom nhạt nhẽo màu sắc và sở hữu kết tủa Trắng xuất hiện nay.

(2) Hidro hóa axetilen (xúc tác Pd/PbCO3, to)bằng một lượng vừa vặn đầy đủ hidro chiếm được eten.

(3) Để phân biệt but-2-en và but-2-in tớ hoàn toàn có thể dùng hỗn hợp AgNO3/NH3

(4) Trong công nghiệp hoàn toàn có thể pha trộn axit axetic bằng phương pháp lão hóa rượu etylic.

Số tuyên bố đích thị là:

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Đáp Án Chi Tiết
Đáp án C (1) Nhỏ vài ba giọt hỗn hợp nước Br2 vào phenol thấy hỗn hợp brom nhạt nhẽo màu sắc và sở hữu kết tủa Trắng xuất hiện nay.

(2) Hidro hóa axetilen (xúc tác Pd/PbCO3,to)bằng một lượng vừa vặn đầy đủ hidro chiếm được eten.

(4) Trong công nghiệp hoàn toàn có thể pha trộn axit axetic bằng phương pháp lão hóa rượu etylic.

Câu 17. Có những lọ đựng hóa hóa học riêng rẽ rẽ: Na2S, NaCl, AgNO3, Na2CO3. Hóa hóa học này tại đây hoàn toàn có thể dùng nhằm phân biệt những hỗn hợp bại ?

A. hỗn hợp NaOH.

B. hỗn hợp H2SO4.

C. hỗn hợp HCl.

D. phenolphtalein.

Xem thêm: Cách diệt gián bằng nước mỳ tôm

Đáp Án Chi Tiết
Đáp án C