ch3cho + agno3 + nh3

CH3CHO + AgNO3 + NH3 + H2O → CH3COONH4 + NH4NO3 + Ag là phương trình phản xạ lão hóa anđehit đơn chức. Cụ thể phản xạ ở đấy là cho tới anđehit axetic ứng dụng với hỗn hợp AgNO3/NH3, sau phản xạ chiếm được kết tủa bạc. Mời chúng ta tìm hiểu thêm nội dung sau đây.

Phương trình phản xạ tráng gương của anđehit axetic

Bạn đang xem: ch3cho + agno3 + nh3

CH3CHO + 2AgNO3 + 3NH3 + H2O → CH3COONH4 + 2NH4NO3 + 2Ag ↓

Điều khiếu nại phản xạ xẩy ra khi cho tới CH3CHO ứng dụng AgNO3/NH3

Nhiệt chừng thường

Hiện tượng khi cho tới anđehit fomic vô hỗn hợp chứa chấp AgNO3 vô NH3

Hiện tượng là tạo nên kết tủa white color xám của sắt kẽm kim loại bạc, dính vào trở nên ống thử, rất có thể soi gương được. Dọi là phản xạ tráng gương.

Ứng dụng của CH3CHO

Đây là cách thức tân tiến nhằm phát hành axit axetic. metanol và cacbon oxit được pha chế kể từ metan có trước vô khí vạn vật thiên nhiên và khí mỏ dầu. Ngân sách phát hành rẻ mạt, tạo nên thành phầm với giá tiền hạ. Nên được dùng vô công nghiệp.

Bài tập luyện áp dụng liên quan

Câu 1. Tiến hành thử nghiệm cho tới anđehit fomic vô hỗn hợp chứa chấp AgNO3 vô NH3, hiện tượng kỳ lạ sau phản xạ để ý được là:

A. Tạo kết tủa white color xám bám lên trở nên ống nghiệm

B. Tạo đôi khi kết tủa White và sủi lớp bọt do khí tạo ra ko màu

C. Có khí ko màu sắc bay ra

D. Tạo kết tủa màu sắc đen

Đáp án A

HCHO + 2AgNO3 + 3NH3 + H2O→ HCOONH4 + 2Ag + 2NH4NO3

Hiện tượng là tạo nên kết tủa white color xám của sắt kẽm kim loại bạc, dính vào trở nên ống thử, rất có thể soi gương được.

Câu 2. Cho Anđehit axetic ứng dụng với hidro (xúc tác Ni, đun nóng) thu được:

A. HCOOH

B. CH3COOH

C. CH3CH2OH

D. CH3OH

Đáp án C

Câu 3. Cho m gam CH3CHO ứng dụng với hỗn hợp AgNO3 dư vô NH3 thì chiếm được 4,32 gam Ag. Giá trị m là

A. 0,44 gam.

B. 1,76 gam.

C. 0,22 gam.

D. 0,88 gam.

Đáp án D

CH3CHO + 2AgNO3 + 3NH3 + H2O → CH3COONH4 + 2NH4NO3 + 2Ag ↓

0,02          …………………………………………………………………………..> 0,04

m = 0,88

Câu 4. CH3CHO ko ứng dụng được với

Xem thêm: Những loại tôm không nên mua

A. Natri.

B. Hidro.

C.  Oxi.

D. hỗn hợp AgNO3/NH3

Đáp án A

Câu 5. Cho 7,2 gam anđehit đơn chức X phản xạ trọn vẹn với cùng một lượng dư Ag2O (hoặc AgNO3) vô hỗn hợp NH3 đun rét mướt, chiếm được m gam Ag. Hoà tan trọn vẹn m gam Ag vì thế hỗn hợp HNO3 quánh, sinh rời khỏi 4,48 lít NO2 (sản phẩm khử độc nhất, ở đktc). Công thức của X là

A. C3H7CHO.

B. C4H9CHO

C. HCHO.

D. C2H5CHO

Đáp án

Phương trình phản xạ xảy ra

Ag + 2HNO3 → AgNO3 + NO2 + H2O

0,2 0,2

R-CHO → 2Ag

0,1 ← 0,2.

R+ 29 = 72 → R = 43 (C3H7)

Câu 6. Cho lếu láo hợp ý khí X bao gồm HCHO và H2 trải qua ống sứ đựng bột Ni nung rét mướt. Sau khi phản xạ xẩy ra trọn vẹn, chiếm được lếu láo hợp ý khí Y bao gồm nhị hóa học cơ học. Đốt cháy không còn Y thì chiếm được 23,4 gam H2O và 15,68 lít khí CO2 (ở đktc). Phần trăm bám theo thể tích của H2 trong X là

A. 35,00%.

B. 65,00%.

C. 53,85%.

D. 46,15%.

Đáp án D

nHCHO = nCO2 = 15,68/22,4 = 0,7 mol

nH2O = 1,3 mol

Đốt HCHO tạo nên nCO2 = nH2O => nH2 = nH2O – nCO2 = 1,3 – 0,7 = 0,6 mol

=> % VH2 =  0,6/(0,6 + 0,7) = 46,15%

Trên phía trên tôi đã gửi cho tới chúng ta cỗ tư liệu CH3CHO + AgNO3 + NH3 + H2O → CH3COONH4 + NH4NO3 + Ag. Hy vọng bạn cũng có thể thực hiện được những bài bác tập luyện tương quan. Chúc các bạn thành công xuất sắc.

Xem thêm: Vì sao thịt gà ăn cùng lá chanh?