cu(no3)2 ra cuo

CuO + HNO3 → Cu(NO3)2 + H2O được trungtamhoctiengtrung.edu.vn biên soạn là phản xạ Khi mang lại đồng oxit thuộc tính với hỗn hợp axit HNO3 loãng phản xạ thu hỗn hợp muối hạt đồng làm nên màu xanh lơ. Dưới trên đây đây tư liệu sẽ hỗ trợ chúng ta viết lách và thăng bằng đích phương trình phản xạ CuO + HNO3 → Cu(NO3)2 + H2O

1. Phương trình phản xạ CuO thuộc tính HNO3 loãng

CuO + 2HNO3 → Cu(NO3)2 + H2

2. Điều khiếu nại phản xạ CuO thuộc tính với HNO3

Bạn đang xem: cu(no3)2 ra cuo

Không có

3. Cách tổ chức phản xạ mang lại CuO thuộc tính HNO3

Cho đồng oxit CuO thuộc tính với hỗn hợp axit nitric HNO3

5. Hiện tượng Hóa học

Chất rắn black color Đồng II Oxit (CuO) tan dần dần vô hỗn hợp axit, thành phầm nhận được hỗn hợp làm nên màu xanh lơ thực hiện của muối hạt đồng nitrat

6. Bài tập dượt áp dụng liên quan 

Câu 1. Cho những tế bào mô tả sau:

(1). Hoà tan Cu vì chưng hỗn hợp HCl quánh rét mướt giải hòa khí H2

(2). Ðồng dẫn nhiệt độ và dẫn năng lượng điện đảm bảo chất lượng, chỉ thua thiệt Ag

(3). Ðồng sắt kẽm kim loại hoàn toàn có thể tan vô hỗn hợp FeCl3

(4). cũng có thể hoà tan Cu vô hỗn hợp HCl Khi xuất hiện O2

(5). Ðồng nằm trong group sắt kẽm kim loại nhẹ nhõm (d = 8,98 g/cm3)

(6). Không tồn bên trên Cu2O; Cu2S

Số tế bào mô tả đích là:

A. 1.

B. 2.

C. 3.

D. 4.

Đáp án C

1. Sai vì như thế Cu ko thuộc tính với HCl.

2. Đúng

3. Đúng, Cu + 2FeCl3 → CuCl2 + 2FeCl2

4. Đúng, 2Cu + 4HCl + O2 → 2CuCl2 + 2H2O

5. Sai, đồng nằm trong group sắt kẽm kim loại nặng

6. Sai, sở hữu tồn bên trên 2 hóa học trên

Câu 2. Nung 6,58 gam Cu(NO3)2 vào trong bình kín ko chứa chấp không gian, sau đó 1 thời hạn nhận được 4,96 gam hóa học rắn và lếu láo ăn ý khí X. Hấp thụ trọn vẹn X vô nước và để được 300 ml hỗn hợp Y. Dung dịch Y sở hữu pH bằng

A. 2.

B. 3.

C. 4.

D. 1.

Đáp án D

2Cu(NO3)2 → 2CuO + 4NO2 (4x) + O2 (x mol)

Áp dụng quyết định luật bảo toàn lượng có:

mchất rắn ban đầu = mchất rắn sau + mkhí

→ 6,58 = 4,96 + 46.4x + 32x → x = 0,0075 mol

Dẫn khí X vô nước

O2 (0,0075) + 4NO2 (0,03) + 2H2O → 4HNO3 (0,03 mol)

CM (HNO3) = 0,03 : 0,3 = 0,1 → pH = 1.

Câu 3. Cho những dung dịch: HCl, NaOH quánh, NH3, KCl. Số hỗn hợp phản xạ được với Cu(OH)2

A. 1.

B. 3.

C. 2.

Xem thêm: Nhà hàng lẩu tiêu hủy xương cừu, đám đông tranh nhau lục thùng rác mang về ăn

D. 4.

Đáp án C

2HCl + Cu(OH)2 → CuCl2 + 2H2O

4NH3 + Cu(OH)2 → |Cu(NH3)|4(OH)2

Câu 4. Nhúng một thanh Fe nặng trĩu 200 gam vô 200 ml hỗn hợp lếu láo ăn ý bao gồm Cu(NO3)2 0,2M và AgNO3 0,2M. Sau một thời hạn lấy thanh sắt kẽm kim loại rời khỏi, cọ tinh khiết thực hiện thô cân nặng được 203,44 gam (giả thiết những sắt kẽm kim loại tạo nên trở nên đều bám không còn vô thanh Fe). Khối lượng Fe tiếp tục phản xạ là

A. 2,16 gam.

B. 0,84 gam.

C. 1,72 gam.

D. 2,80 gam.

Đáp án D

Fe + 2Ag+ → Fe2+ + 2Ag (1)

0,04                          0,04 mol

mtăng (1) = 0,04.108 – 0,02.56 = 3,2 gam

Theo bài xích rời khỏi mKL tăng = 203,44 – 200 = 3,44 gam.

Phản ứng:

Fe  + Cu2+ → Fe2+  + Cu

a                      a mol

mtăng (2) = 64a – 56a = 3,44 – 3,2 → a = 0,03 mol

→ mFe = (0,02 + 0,03).56 = 2,8 gam.

Câu 5. Cho luồng khí CO (dư) trải qua 18,2 gam lếu láo ăn ý bao gồm CuO và Al2O3 nung rét mướt cho tới Khi phản xạ trọn vẹn, nhận được 16,6 gam hóa học rắn. Khối lượng CuO sở hữu vô lếu láo ăn ý lúc đầu là

A. 0,8 gam.

B. 8,0 gam.

C. 2,0 gam.

D. 4,0 gam

Đáp án B

Hỗn ăn ý bao gồm CuO và Al2O3 chỉ mất CuO phản xạ với CO

Phương trình hóa học

CuO + CO  → Cu + CO2

a           a           a    a mol

Áp dụng quyết định luật bảo toàn lượng có:

mchất rắn ban đầu + mCO pư = mchất rắn sau + mCO2

→ 18,2 + 28x = 16,6 + 44x  → a = 0,1 mol

→ mCuO = 0,1.80 = 8 gam.

………………………..

→ Mời chúng ta tìm hiểu thêm tăng tư liệu liên quan 

trungtamhoctiengtrung.edu.vn tiếp tục gửi cho tới chúng ta CuO + HNO3 → Cu(NO3)2 + H2O được trungtamhoctiengtrung.edu.vn biên soạn. Nội dung tư liệu bao gồm 5 phần, phần đầu chung chúng ta triển khai xong phương trình chất hóa học tiếp tục mang lại, những mục sau là hỗ trợ, không ngừng mở rộng mang lại phần thăng bằng phản xạ chất hóa học.

Các chúng ta có thể những em nằm trong tìm hiểu thêm tăng một trong những tư liệu tương quan hữu ích vô quy trình học hành như: Giải bài xích tập dượt Hóa 12, Giải bài xích tập dượt Toán lớp 12, Giải bài xích tập dượt Vật Lí 12 ,….

Ngoài rời khỏi, trungtamhoctiengtrung.edu.vn tiếp tục xây dựng group share tư liệu ôn tập dượt trung học phổ thông Quốc gia không tính phí bên trên Facebook: Quyết tâm đỗ Đại Học Mời chúng ta học viên nhập cuộc group, nhằm hoàn toàn có thể có được những tư liệu, đề thi đua tiên tiến nhất.

Xem thêm: Chi tiết MG5 số sàn giá 399 triệu tại Việt Nam: Rộng, máy 1.5L, sẵn sàng làm khó cả Wigo và i10