fecl2 + agno3 dư

Mời những em nằm trong bám theo dõi bài học kinh nghiệm thời điểm ngày hôm nay với chi tiêu đề
AgNO3 dư + FeCl2 → Ag + AgCl + Fe(NO3)3 | AgNO3 đi ra AgCl | FeCl2 đi ra Fe(NO3)3

Bạn đang xem: fecl2 + agno3 dư

Thầy cô http://trungtamhoctiengtrung.edu.vn/ van ra mắt phương trình AgNO3 + FeCl2 → Ag + AgCl + Fe(NO3)3 gồm ĐK phản xạ, cơ hội triển khai, hiện tượng kỳ lạ phản xạ và một vài bài bác tập dượt tương quan hùn những em gia tăng toàn cỗ kỹ năng và tập luyện kĩ năng thực hiện bài bác tập dượt về phương trình phản xạ chất hóa học của Đồng . Mời những em bám theo dõi bài học kinh nghiệm tại đây nhé:

Phương trình AgNO3 + FeCl2 → Ag + AgCl + Fe(NO3)3

1. Phương trình phản ứng 

3AgNO3 + FeCl2 Ag + 2AgCl + Fe(NO3)3

2. Điều khiếu nại phản xạ xảy ra

Không có

3. Cách tổ chức phản ứng

cho AgNO3 tác dụng với hỗn hợp muối bột FeCl2

4. Hiện tượng sau phản xạ FeCl2 tác dụng với AgNO3

Xuất hiện nay kết tủa white bạc clorua (AgCl) và Ag.

5. Bản hóa học của những hóa học nhập cuộc phản ứng

5.1 Bản hóa học của FeCl2

– Mang rất đầy đủ đặc điểm chất hóa học của muối bột.

– Có tính khử Fe2+ → Fe3+ + 1e

5.2 Bản hóa học của AgNO3

AgNO3 là hóa học dễ dàng hoà tan nội địa và phân li mạnh. Ag+ sẽ kết phù hợp với ion NO3– tạo trở nên kết tủa white color AgCl. (Chú ý: Phản ứng phân biệt muối bột amoni clorua).

6. Tính hóa học cơ vật lý và đặc điểm chất hóa học của AgNO3

6.1. Tính hóa học vật lí & nhận biết

– Tính hóa học vật lí: Là hóa học rắn, đem white color, tan chất lượng tốt nội địa, đem nhiệt độ nhiệt độ chảy là 212oC.

– Nhận biết: Sử dụng muối bột NaCl, nhận được kết tủa trắng

AgNO3 + NaCl →AgCl↓+ NaNO3

6.2. Tính hóa học hóa học

– Mang đặc điểm chất hóa học của muối

Tác dụng với muối

AgNO3 + NaCl →AgCl↓+ NaNO3

2AgNO3 + BaCl2 →2AgCl↓+ Ba(NO3)2

Tác dụng với kim loại:

Fe + 2AgNO3 → Fe(NO3)2 + 2Ag

Tác dụng với axit:

AgNO3 + HI → AgI ↓ + HNO3

Oxi hóa được muối bột Fe (II)

Fe(NO3)2 + AgNO3 → Fe(NO3)3 + Ag

6.3. Điều chế

Bạc nitrat pha trộn bằng phương pháp hòa tan sắt kẽm kim loại bạc nhập hỗn hợp axit nitric.

3Ag + 4 HNO3(loãng) → 3AgNO3 + 2H2O + NO

3Ag + 6 HNO3(đặc, nóng) → 3AgNO3 + 3 H2O + 3NO2

7. Một số vấn đề về muối bột Fe (II) clorua 

Sắt(II) clorua là tên thường gọi nhằm duy nhất thích hợp hóa học được tạo nên bởi vì Fe và 2 nguyên vẹn tử clo. Thường nhận được ở dạng hóa học rắn khan.

Công thức phân tử: FeCl2

7.1. Tính hóa học cơ vật lý Fe (II) clorua 

Nó là một trong hóa học rắn thuận kể từ đem nhiệt độ nhiệt độ chảy cao, và thông thường nhận được bên dưới dạng hóa học rắn white color. Tinh thể dạng khan đem white color hoặc xám; dạng ngậm nước FeCl2.4H2O được màu sắc xanh rớt nhạt nhẽo. Trong bầu không khí, dễ dẫn đến chảy rữa và bị oxi hoá trở nên Fe (III).

Nhận biết: Sử dụng hỗn hợp AgNO3, thấy xuất hiện nay kết tủa white.

FeCl2 + 2AgNO3 → Fe(NO3)+ 2AgCl↓

7.2. Tính hóa chất Fe (II) clorua

Mang rất đầy đủ đặc điểm chất hóa học của muối bột.

Xem thêm: chuyện lạ đao phủ

Có tính khử Fe2+ → Fe3+ + 1e

  • Tính hóa chất của muối

– Tác dụng với hỗn hợp kiềm:

FeCl2+ 2NaOH → Fe(OH)2 + 2NaCl

– Tác dụng với muối

FeCl2 + 2AgNO3→ Fe(NO3)2+ 2AgCl

  • Tính khử

Thể hiện nay tính khử Lúc tính năng với những hóa học lão hóa mạnh:

2FeCl2 + Cl→ 2FeCl3

3FeCl2 + 10HNO3→ 3Fe(NO3)3 + NO + 2H2O + 6HCl

7.3. Điều chế Sắt (II) clorua 

Cho sắt kẽm kim loại Fe tính năng với axit HCl:

Fe + 2HCl → FeCl2 + H2

Cho Fe (II) oxit tính năng với HCl

FeO + 2HCl → FeCl2 + H2O

8. Câu căn vặn vận dụng

Câu 1. Cho 0,1 mol FeCl2 phản xạ trọn vẹn với hỗn hợp AgNO3 dư, nhận được m gam kết tủa. Giá trị của m là

A. 28,7

B. 39,5

C. 10,8

D. 17,9

Lời giải: Đáp án A

Phương pháp giải

Fe2+ + Ag→ Fe3+ + Ag↓

Cl + Ag+  → AgCl↓

=> mkết tủa = mAg + mAgCl

Câu 2Chọn phương trình pha trộn FeCl2 đúng? 

A. Fe + Cl2 → FeCl2

B. Fe + 2NaCl → FeCl2 + 2Na

C. Fe + CuCl2 → FeCl2 + Cu

D. FeSO4 + 2KCl → FeCl2 + K2SO4

Câu 3. Cho lếu láo thích hợp Fe, Cu phản xạ với hỗn hợp HNO3 loãng. Sau Lúc phản xạ trọn vẹn, nhận được hỗn hợp chỉ có một hóa học tan và sắt kẽm kim loại dư. Chất tan cơ là:

A. Fe(NO3)3.

B. HNO3.

C. Fe(NO3)2.

D. Cu(NO3)2.

Đáp án: A. Fe(NO3)3.

Câu 4. Trong những phương trình sau, phương trình phản xạ nào là đem xuất hiện nay kết tủa trắng?

A. Cho FeCl3 tính năng với hỗn hợp AgNO3

B. Cho FeCl3 tính năng với hỗn hợp NaOH

C. Cho FeCl3 tính năng với H2S

D. Cho FeCl3 tính năng với NH3

Đáp án: A. Cho FeCl3 tính năng với hỗn hợp AgNO3.

Trên đó là toàn cỗ nội dung về bài bác học
AgNO3 dư + FeCl2 → Ag + AgCl + Fe(NO3)3 | AgNO3 đi ra AgCl | FeCl2 đi ra Fe(NO3)3
. Hy vọng được xem là tư liệu hữu ích hùn những em hoàn thiện chất lượng tốt bài bác tập dượt của tớ.

Đăng bởi: http://trungtamhoctiengtrung.edu.vn/

Chuyên mục: Tài Liệu Học Tập

Xem thêm: lời bài hát tìm em câu ví sông lam