feco3 + hno3

Mời những em nằm trong theo gót dõi bài học kinh nghiệm ngày hôm nay với chi đề
FeCO3 + HNO3 → H2O + NO2 ↑+ Fe(NO3)3 + CO2 ↑ | FeCO3 rời khỏi Fe(NO3)3

Bạn đang xem: feco3 + hno3

Thầy cô http://trungtamhoctiengtrung.edu.vn/ nài reviews phương trình FeCO3 + 4HNO3 → 2H2O + NO2 ↑+ Fe(NO3)3 + CO2 ↑ bao gồm ĐK phản xạ, cơ hội tiến hành, hiện tượng lạ phản xạ và một trong những bài bác luyện tương quan hùn những em gia tăng toàn cỗ kỹ năng và kiến thức và tập luyện kĩ năng thực hiện bài bác luyện về phương trình phản xạ chất hóa học của Sắt. Mời những em theo gót dõi bài học kinh nghiệm tại đây nhé:

Phương trình FeCO3 + 4HNO3 → 2H2O + NO2 ↑+ Fe(NO3)3 + CO2 ↑

1. Phương trình phản xạ hóa học

FeCO3 + 4HNO3 → 2H2O + NO2 ↑+ Fe(NO3)3 + CO2 ↑

2. Hiện tượng phân biệt phản ứng

– FeCO3 tan dần dần, đem khí bay ra

3. Điều khiếu nại phản ứng

– Nhiệt phỏng chống.

4. Tính hóa học hoá học

4.1. Tính hóa học hoá học tập của FeCO3

– Tính Hóa chất của muối:

– Tính khử:

Tính Hóa chất của muối:

– Tác dụng với axit mạnh hơn:

    FeCO3 + 2HCl → FeCl2 H2O + CO2

Tính khử:

    4FeCO3 + O2 → 2Fe2O3 + 4CO2

    FeCO3 + 4HNO3 → 2H2O + NO2 + Fe(NO3)3 +CO2

    2FeCO3 + 4H2SO4 → Fe2(SO4)3 + 4H2O + SO2 + 2CO2

4.2. Tính hóa học hoá học tập của HNO3

Tính axit

    Là một trong các số những axit vượt trội nhất, nhập dung dịch:

HNO3 → H+ + NO3

    – Dung dịch axit HNO3 có không thiếu thốn đặc điểm của môt hỗn hợp axit: thực hiện đỏ chót quỳ tím, tính năng với oxit bazơ, bazơ, muối bột của axit yếu hèn rộng lớn.

Tính oxi hóa

    Kim loại hoặc phi kim Khi gặp gỡ axit HNO3 đều bị lão hóa về hiện trạng lão hóa tối đa.

    – Với kim loại: HNO3 oxi hóa đa số những sắt kẽm kim loại (trừ vàng (Au) và platin(Pt))

    * Với những sắt kẽm kim loại đem tính khử yếu: Cu, Ag, …

    Ví dụ:

Cu + 4HNO3(đ) → Cu(NO3)2 + 2NO2 + 2H2O

3Cu + 8HNO3(l) → 3Cu(NO3)2 + 2NO + 4H2O

    * Khi tính năng với những sắt kẽm kim loại đem tính khử mạnh hơn: Mg, Zn, Al, …

    – HNO3 đặc bị khử cho tới NO2.

    Ví dụ:

Mg + 4HNO3(đ) → Mg(NO3)2 + 2NO2 + 2H2O.

    – HNO3 loãng bị khử cho tới N2O hoặc N2.

8Al + 30HNO3(l) → 8Al(NO3)3 + 3N2O + 15H2O

    – HNO3 rất loãng bị khử cho tới NH3(NH4NO3).

4Zn + 10HNO3 (rất loãng) → 4Zn(NO3)2 + NH4NO3 + 3H2O

    * Lưu ý: Fe, Al, Cr bị thụ động hóa nhập hỗn hợp HNO3 đặc nguội.

    – Với phi kim:

    Khi đun giá buốt HNO3 đặc hoàn toàn có thể tính năng với phi: C, P.., S, …(trừ N2 và halogen).

S + 6HNO3(đ) → H2SO4 + 6NO2 + 2H2O

    – Với thích hợp chất:

    – H2S, HI, SO2, FeO, muối bột Fe (II), … hoàn toàn có thể tính năng với HNO3 nguyên tố bị oxi hoá nhập thích hợp hóa học đem lên nấc oxi hoá cao hơn nữa.

    Ví dụ:

Xem thêm: huyết lang báo thù

3FeO + 10HNO3(đ) → 3Fe(NO3)3 + NO + 5H2O

3H2S + 2HNO3(đ) → 3S + 2NO + 4H2O

    – đa phần thích hợp hóa học cơ học như giấy má, vải vóc, dầu thông, … bốc cháy Khi xúc tiếp với HNO3 đặc.

5. Cách tiến hành phản ứng

– Cho FeS tính năng với hỗn hợp HNO3

6. Quý khách hàng đem biết

Tương tự động FeCO3, những muối bột Fe2+ đều đem phản xạ oxi hóa- khử với HNO3

7. Bài luyện liên quan

Ví dụ 1: Cho không nhiều bột Fe nhập hỗn hợp AgNO3 dư, sau thời điểm kết thúc giục thí nghiệm thu sát hoạch được hỗn hợp X gồm

A. Fe(NO3)2, H2O     

B. Fe(NO3)3, AgNO3 dư.

C. Fe(NO3)2, AgNO3 dư     

D. Fe(NO3)2, Fe(NO3)3, AgNO3 dư.

Hướng dẫn giải

Fe + 2AgNO3 → Fe(NO3)2 + 2Ag ↓

Fe(NO3)2 + AgNO3 dư → Fe(NO3)3 + Ag ↓

→ Dung dịch X bao gồm Fe(NO3)3, AgNO3

Đáp án : B

Ví dụ 2: Cho lếu láo thích hợp bao gồm Fe dư và Cu nhập hỗn hợp HNO3 thấy bay rời khỏi khí NO. Muối nhận được nhập hỗn hợp là muối bột nào là sau đây:

A. Fe(NO3)3

B. Fe(NO3)2

C. Fe(NO3)3 và Cu(NO3)2

D. Fe(NO3)3 và Cu(NO3)2

Hướng dẫn giải

Vì hỗn hợp đem Cu dư nên tiếp tục không tồn tại Fe (III) nên phản xạ đã tạo ra lếu láo thích hợp Fe(II) là Fe(NO3)2 và Cu(NO3)2.

Đáp án : C

Ví dụ 3: Tính hóa học vật lí nào là sau đây ko nên là đặc điểm của Fe sắt kẽm kim loại ?

A. Dẫn năng lượng điện và nhiệt độ chất lượng tốt.

B. Có tính nhiễm kể từ.

C. Màu vàng nâu, cứng và giòn.

D. Kim loại nặng trĩu, khó khăn giá buốt chảy.

Hướng dẫn giải

Sắt đem white color, mềm, dễ dàng rèn

Đáp án : C

8. Một số phương trình phản xạ hoá học tập không giống của Sắt (Fe) và thích hợp chất:

FeS + 6HNO3 → 2H2O + H2SO4 + 3NO ↑ + Fe(NO3)3

4FeS2 + 11O2 to 2Fe2O3 + 8SO2

FeS+ 8HNO3 → Fe(NO3)3 + 2H2SO+ 5NO + 2H2O

2FeS+ 14H2SO4 đặc → Fe2(SO4)3 + 15SO2↑ + 14H2O

Phương trình nhiệt độ phân: FeCO3 → FeO + CO2

4FeCO3 + O2 → 2Fe2O3 + 4CO2 ↑

2FeCO3 + 4H2SO4 → Fe2(SO4)3 + SO2↑ + 2CO2↑ + 4H2O

Trên đó là toàn cỗ nội dung về bài bác học
FeCO3 + HNO3 → H2O + NO2 ↑+ Fe(NO3)3 + CO2 ↑ | FeCO3 rời khỏi Fe(NO3)3
. Hy vọng được xem là tư liệu hữu ích hùn những em hoàn thành xong chất lượng tốt bài bác luyện của tớ.

Đăng bởi: http://trungtamhoctiengtrung.edu.vn/

Chuyên mục: Tài Liệu Học Tập

Xem thêm: trangnguyen. edu. vn