feo + h2so4

Phản ứng lão hóa khử của FeO ứng dụng với H2SO4 đặc

Phản ứng FeO + H2SO4:

Bạn đang xem: feo + h2so4

2FeO + 4H2SO4 → Fe2(SO4)3 + SO2↑ + 4H2O

Cân bởi vì phương trình

FeO + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O

Ta có:

2FeO + 4H2SO4 → Fe2(SO4)3 + SO2↑ + 4H2O

FeO + 2H2SO4 → FeSO4 + SO2↑ + 2H2O

FeSO4 + H2SO4 → Fe(HSO4)2

Fe(HSO4)2 + H2O → FeSO4 + H3O+ + HSO4

FeSO4 + H2O → Fe(OH)2 + HSO4

phản ứng feo h2so4 → fe2so43 so2 h2o công thức tính chất

Fe(OH)2 → FeO + H2O

Nhân với thông số phù hợp tớ đem phương trình cân nặng bằng:

FeO + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O

Điều khiếu nại phản ứng

Không đem ĐK đặc biệt quan trọng. Tuy nhiên, nhằm tăng vận tốc phản xạ, rất có thể dùng hỗn hợp H2SO4 quánh giá buốt.

Cách tổ chức phản ứng

Cho FeO nhập hỗn hợp H2SO

Cách tổ chức phản xạ mang lại FeO ứng dụng với hỗn hợp H2SO4 quánh nóng

Cho FeO ứng dụng với hỗn hợp axit sunfuric H2SO4 quánh giá buốt.

Hiện tượng Hóa học

Khi mang lại FeO ứng dụng với hỗn hợp axit H2SO4 thành phầm sinh rời khỏi muối bột Fe (III) sunfat và đem khí hương thơm hắc diêm sinh đioxit bay rời khỏi.

Tính hóa chất của FeO

Các phù hợp hóa học Fe (II) đem cả tính khử và tính lão hóa tuy nhiên tính khử đặc thù rộng lớn, bởi trong số phản xạ chất hóa học ion Fe2+ dễ dàng nhượng bộ 1e trở nên ion Fe3+ :

Fe2+ + 1e → Fe3+

Tính hóa học đặc thù của phù hợp hóa học Fe (II) là tính khử. Các phù hợp hóa học Fe (II) thông thường kém cỏi bền dễ dẫn đến lão hóa trở nên phù hợp hóa học Fe (III). FeO là một trong oxit bazơ, ngoại giả, bởi đem số lão hóa +2 – số lão hóa trung gian ngoan => FeO đem tính khử và tính lão hóa.

FeO là một trong oxit bazơ và đem đặc thù khử và oxi hóa

Tính hóa học khử:

FeO đem năng lực khử những hóa học đem tính lão hóa mạnh như HNO3, H2SO4 quánh và O2 muốn tạo rời khỏi thành phầm Fe2O3, Fe(NO3)3, Fe2(SO4)3 và NO2 ứng.

Tính hóa học oxi hóa:

FeO cũng đều có năng lực bị lão hóa Lúc ứng dụng với những hóa học khử mạnh như H2, CO và Al muốn tạo rời khỏi thành phầm Fe.

Bài tập luyện vận dụng:

Câu 1:

Cho 5,4 gam sắt kẽm kim loại A tan trọn vẹn nhập hỗn hợp H2SO4 quánh giá buốt, sau phản xạ kết giục chiếm được 6,72 lít khí SO2 (sản phẩm khử độc nhất, ở đktc). Tính lượng sắt kẽm kim loại A.

Để tính lượng sắt kẽm kim loại A, tớ cần thiết mò mẫm số mol của khí SO2 sinh rời khỏi trải qua thể tích và đktc của khí, tiếp sau đó vận dụng phương trình phản xạ chất hóa học nhằm tính số mol sắt kẽm kim loại A tiếp tục phản xạ. Cuối nằm trong, lượng của sắt kẽm kim loại A rất có thể được xem bằng phương pháp nhân số mol sắt kẽm kim loại A với lượng mol của chính nó.

Theo phương trình phản xạ, tớ có:

2A + 3H2SO4 → A2SO4 + 3SO2 + 3H2O

Theo cơ, 2 mol của sắt kẽm kim loại A phản xạ với 3 mol của H2SO4 sinh rời khỏi 3 mol SO2. Vậy, số mol của SO2 sinh rời khỏi là:

n(SO2) = V(P.T) / Vđktc = 6,72 / 22,4 = 0,3 (mol)

Do cơ, số mol của sắt kẽm kim loại A phản xạ là:

n(A) = 2/3 x n(SO2) = 0,2 (mol)

Khối lượng của sắt kẽm kim loại A là:

m(A) = n(A) x M(A) = 0,2 x M(A)

Với M(A) là lượng mol của sắt kẽm kim loại A. Do không biết sắt kẽm kim loại A là gì nên ko thể tính đúng mực lượng của chính nó.

Câu 2:

Hòa tan một oxit Fe nhập hỗn hợp H2SO4 loãng dư được hỗn hợp X.
Chia hỗn hợp X thực hiện 2 phần bởi vì nhau:

 • Phần 1: Cho một không nhiều vụn Cu nhập thấy tan rời khỏi và mang lại hỗn hợp được màu xanh
 • Phần 2: Cho một vài ba giọt hỗn hợp KMnO4 nhập thấy bị rơi rụng màu sắc.

Oxit Fe là:

 • A. FeO.
 • B. Fe3O4.
 • C. Fe2O3.
 • D. FeO hoặc Fe2O3.

Đáp án: B
Dung dịch X phản xạ được với Cu → hỗn hợp X chứa chấp ion Fe3+
Dung dịch X phản xạ với KMnO4 → hỗn hợp X chứa chấp ion Fe2+
Vậy oxit Fe đem công thức Fe3O4.

Câu 3:

Hòa tan Fe3O4 nhập hỗn hợp HCl được hỗn hợp X.
Chia X thực hiện 3 phần:

 1. Thêm NaOH dư nhập phần 1 được kết tủa Y. Lấy Y nhằm ngoài không gian.
 2. Cho bột Cu nhập phần 2.
 3. Sục Cl2 nhập phần 3.

Xem thêm: Đưa người yêu đi chơi lạc đường, gã trai lộ bộ mặt đáng sợ

Trong những quy trình bên trên đem số phản xạ oxi hoá – khử là:

 • A. 2.
 • B. 3.
 • C. 4.
 • D. 5.

Đáp án: C

Câu 4:

Phát biểu này tại đây đúng?

A. Gang là kim loại tổng hợp của Fe với cacbon và một trong những nhân tố không giống, nhập nồng độ cacbon lắc kể từ 2 – 5%.

B. Gang là kim loại tổng hợp của Fe với cacbon và một trong những nhân tố không giống, nhập nồng độ cacbon to hơn 5%.

C. Gang là kim loại tổng hợp của nhôm với cacbon và một trong những nhân tố không giống, nhập nồng độ cacbon lắc kể từ 2 – 5%.

D. Gang là kim loại tổng hợp của nhôm với cacbon và một trong những nhân tố không giống, nhập nồng độ cacbon lắc to hơn 5%.

Đáp án: A

Câu 5:

Thực hiện nay những thực nghiệm phản xạ sau:

(1) Đốt chạc Fe vào phía trong bình khí Cl2 dư

(2) Cho Sắt nhập hỗn hợp HNO3 quánh, nguội

(3) Cho Fe nhập hỗn hợp HCl loãng, dư

(4) Cho Fe nhập hỗn hợp H2SO4 loãng, dư

(5) Cho Fe nhập hỗn hợp H2SO4 quánh, nóng

Số thực nghiệm dẫn đến muối bột Fe(II) là:

Đáp án C

2Fe + 3Cl2 → 2FeCl3

Fe + HNO3 quánh nguội → ko phản ứng

Fe + 2HCl → FeCl2 + H2

Fe + H2SO4 → FeSO4 + H2

2Fe + 6H2SO4 → Fe2(SO4)3 + 3SO2 + 6H2O

Bài toán tương quan cho tới phản xạ lão hóa khử

Đề bài bác đòi hỏi tính lượng kẽm (Zn) đem nhập hỗn hợp lúc biết lượng hỗn hợp tăng sau thời điểm tăng kẽm và Fe (II) sunfat (FeSO4) nhập hỗn hợp chứa chấp Fe (III) sunfat (Fe2(SO4)3). Để giải quyết và xử lý câu hỏi này, tớ cần dùng quá trình sau:

Bước 1:

Tính số mol của Fe2(SO4)3 được dẫn đến kể từ phản xạ ban đầu:

nFe2(SO4)3 = 0,06 mol

Bước 2:

Tính số mol của Fe3+ nhập hỗn hợp lúc đầu kể từ số mol Fe2(SO4)3:

nFe3+ = 0,12 mol

Bước 3:

Xác quyết định số mol của kẽm (Zn) kể từ phản ứng:

nZn = 1/2nFe3+ = 0,06 mol

Bước 4:

Tính số mol của Fe sinh rời khỏi nhập phản ứng:

Đặt số mol Fe sinh rời khỏi là x mol, tớ có:

nZn (2) = x mol

Bước 5:

Tính lượng kẽm nhập dung dịch:

Miêu miêu tả lượng hỗn hợp tăng sau thời điểm tăng kẽm và Fe (II) sunfat:

m hỗn hợp tăng = mZn – mFe = 4,26 g

Nguồn tham lam khảo:https://vi.wikipedia.org/wiki/Acid_sulfuric

Xem thêm: Những đồ dùng nào của chủ cũ không nên sử dụng khi mua lại nhà?