feo + hno3 đặc nóng

Mời những em nằm trong theo dõi dõi bài học kinh nghiệm thời điểm ngày hôm nay với chi phí đề
FeO + HNO3 (đặc, nóng) → Fe(NO3)3 + NO2 + H2O | FeO đi ra Fe(NO3)3

Bạn đang xem: feo + hno3 đặc nóng

Thầy cô http://trungtamhoctiengtrung.edu.vn/ van lơn reviews phương trình FeO + HNO3 → Fe(NO3)3 + NO2 + H2O gồm ĐK phản xạ, cơ hội triển khai, hiện tượng lạ phản xạ và một trong những bài xích tập dượt tương quan hùn những em gia tăng toàn cỗ kỹ năng và kiến thức và tập luyện kĩ năng thực hiện bài xích tập dượt về phương trình phản xạ chất hóa học. Mời những em theo dõi dõi bài học kinh nghiệm tại đây nhé:

Phương trình FeO + HNO3 → Fe(NO3)3 + NO2 + H2O

1. Phương trình phản xạ hóa học

            FeO + 4HNO3 → Fe(NO3)3 + NO2 + 2H2O

2. Hiện tượng nhận ra phản ứng.

Có khí gray clolor bay ra

3. Điều khiếu nại phản ứng

HNO3 đặc nóng

4. Bản hóa học của những hóa học nhập cuộc phản ứng

4.1. Bản hóa học của FeO (Sắt (II) oxit)

– Trong phản xạ bên trên FeO là hóa học khử.

– FeO thể hiện nay tính khử Lúc thuộc tính với những hóa học đem tính oxi hoá mạnh như HNO3 và H2SO4 đặc.

4.2. Bản hóa học của HNO3 (Axit nitric)

– Trong phản xạ bên trên HNO3 là hóa học oxi hoá.

– HNOtác dụng với oxit bazo, bazo, muối hạt tuy nhiên sắt kẽm kim loại nhập hợp ý hóa học ko lên hoá trị tối đa.

5. Tính hóa học hóa học

5.1. Tính Hóa chất của FeO

Các hợp ý hóa học Fe (II) đem cả tính khử và tính lão hóa tuy nhiên tính khử đặc thù rộng lớn, tự trong những phản xạ chất hóa học ion Fe2+ dễ nhượng bộ 1e trở thành ion Fe3+

Fe2+ + 1e → Fe3+

Tính hóa học đặc thù của hợp ý hóa học Fe (II) là tính khử.

Các hợp ý hóa học Fe (II) thông thường kém cỏi bền dễ dẫn đến lão hóa trở thành hợp ý hóa học Fe (III).

FeO là một trong oxit bazơ, ngoại giả, tự đem số lão hóa +2 – số lão hóa trung gian ngoan => FeO đem tính khử và tính lão hóa.

FeO là một trong oxit bazơ:

+ Tác dụng với hỗn hợp axit: HCl; H2SO4 loãng

FeO + 2HCl → FeCl2 + H2

FeO + H2SO4 loãng→ FeSO4 + H2O

FeO là hóa học lão hóa Lúc thuộc tính với những hóa học khử mạnh: H2, CO, Al → Fe:
FeO + H2 overset{t^{o} }{rightarrow}​ Fe + H2O

FeO + CO overset{t^{o} }{rightarrow}Fe + CO2

3FeO + 2Al overset{t^{o} }{rightarrow} Al2O3 + 3Fe

FeO là hóa học khử Lúc thuộc tính với những hóa học đem tính lão hóa mạnh: HNO3; H2SO4 đặc; O2
4FeO + O2 overset{t^{o} }{rightarrow}​ 2Fe2O3

3FeO + 10HNO3 loãng→ 3Fe(NO3)3 + NO + 5H2O

FeO + 4HNO3 quánh,nóng → Fe(NO3)3 + NO2 + 2H2O

2FeO + 4H2SO4 quánh, nóng → Fe2(SO4)3 + SO2 + 4H2O

5.2. Tính Hóa chất của HNO3

a. Axit nitric là một trong trong mỗi axit mạnh nhất:

Axit nitric được xếp thứ hạng nhập list những axit mạnh mẽ nhất.  Đây là một trong axit khan – một monoaxit mạnh rất có thể nitrat hóa nhiều hợp ý hóa học vô sinh với hằng số thăng bằng axit (pKa) = -2.

Axit nitric phân li trọn vẹn trở thành những ion H+ và NO3- nhập hỗn hợp loãng. Dung dịch HNO3 thực hiện quỳ tím fake đỏ loét.

HNO3 có công năng với oxit bazơ, bazơ và muối hạt của axit yếu ớt rộng lớn dẫn đến muối hạt nitrat. 

Ví dụ: 

CuO + 2HNO3 → Cu(NO3)2 + H2O

CaCO3 + 2HNO3  → Ca(NO3)2 + H2O + CO2

Ba(OH)2 + 2HNO3  → Ba(NO3)2 + 2H2O

Axit nitric thuộc tính với oxit bazơ, bazo, muối hạt tuy nhiên sắt kẽm kim loại nhập hợp ý hóa học này ko lên hóa trị cao nhất:

Ví dụ:

FeO + 4HNO3 → Fe(NO3)3 + NO2 + 2H2O

FeCO3 + 4HNO3 → Fe(NO3)3 + NO2 + 2H2O + CO2

b. Axit nitric đem tính oxi hóa:

Axit nitric cũng là một trong trong mỗi axit đem tính lão hóa mạnh. Nó rất có thể bị khử cho tới những thành phầm không giống nhau của nitơ, tùy thuộc vào mật độ axit mạnh hoặc yếu ớt của hóa học khử. Cùng thăm dò hiểu tính lão hóa của axit nitric trải qua 3 phản ứng:

Một là,Tác dụng với kim loại

Hai là, Tác dụng với phi kim 

Ba là, Tác dụng với hợp ý chất

Tác dụng với kim loại

Axit nitric đem tài năng lão hóa đa số những sắt kẽm kim loại dẫn đến muối hạt nitrat, trong cả sắt kẽm kim loại đem tính khử yếu ớt (Cu, Ag)…, nước ngoài trừ Pt và Au. Lúc này, sắt kẽm kim loại bị lão hóa mà đến mức tối đa. Sản phẩm của phản xạ này được xem là NO2(+4) so với HNO3 quánh và NO(+2) so với HNO3 loãng. Nhôm, Fe và crom thụ động với axit nitric quánh nguội vì như thế lớp màng oxit bền được dẫn đến đảm bảo an toàn bọn chúng không biến thành lão hóa tiếp. Đây cũng chính là nguyên nhân bình nhôm hoặc Fe được dùng để làm đựng HNO3 quánh.

Phương trình phản ứng:

Kim loại + HNO3 quánh → muối hạt nitrat + NO + H2O (nhiệt độ)

Kim loại + HNO3 loãng → muối hạt nitrat + NO + H2O

Kim loại + HNO3 loãng rét mướt → muối hạt nitrat + H2

Mg(rắn) + 2HNO3 loãng rét mướt → Mg(NO3)2 + H2 (khí)

Ví dụ: 

Cu + 4HNO3 đặc  → Cu(NO3)2 + 2NO2(↑) + 2H2O

3Cu + 8HNO3 loãng  → 3Cu(NO3)2 + 2NO (↑) + 4H2O

Tác dụng với phi kim

Khi được đun rét mướt, HNO3 quánh đem tài năng lão hóa được những phi kim như S, C, P… (các thành phần á kim, nước ngoài trừ halogen và silic). Sản phẩm tạo nên trở thành là nito dioxit (nếu là axit nitric đặc) và oxit nito (với axit loãng và nước).

Ví dụ: 

S + 6HNO3 quánh → H2SO4 + 6NO2(↑) + 2H2O (nhiệt độ)

C + 4HNO3 quánh → 4NO2 + 2H2O + CO2

P + 5HNO3 quánh → 5NO2 + H2O + H3PO4

3C + 4HNO3 loãng → 3CO2 + 4NO + 2H2O

Tác dụng với hợp ý chất

Là một trong mỗi axit cực mạnh, axit nitric (HNO3) quánh đem tài năng lão hóa – huỷ bỏ nhiều hợp ý hóa học vô sinh, cơ học không giống nhau.. Vải, giấy má, mạt cưa,… đều bị huỷ bỏ hoặc bốc cháy Lúc xúc tiếp với HNO3 quánh. Vì vậy, tiếp tục vô nằm trong nguy khốn nếu như nhằm axit nitric (HNO3) xúc tiếp với khung người người.

Ví dụ: 

3H2S + 2HNO3 (>5%) → 3S (↓) + 2NO + 4H2O

PbS + 8HNO3 quánh → PbSO4(↓)  + 8NO2 + 4H2O

HNO3 hòa tan Ag3PO4, ko thuộc tính với HgS.

6. Cách triển khai phản ứng

– Cho FeO thuộc tính với dung dich̀ axit HNO3.

7. quý khách đem biết

Hiện bên trên Shop chúng tôi không tồn tại thêm thắt ngẫu nhiên vấn đề này thêm thắt về phương trình này.

8. Bài tập dượt liên quan

Câu 1. Dung dịch FeSO4 không làm mất đi màu sắc hỗn hợp này tại đây ?

A. Dung dịch KMnO4 trong môi trường thiên nhiên H2SO4

B. Dung dịch K2Cr2O7 trong môi trường thiên nhiên H2SO4

C. Dung dịch Br2

D. Dung dịch CuCl2

Lời giải:

Đáp án: D

A. Dung dịch màu sắc tím hồng bị nhạt nhẽo dần dần rồi fake sang trọng màu sắc vàng

10FeSO4 + 2KMnO4 + 8H2SO4→ 5Fe2(SO4)+ K2SO4+ 2MnSO4+ 8H2O

B. hỗn hợp chuyến kể từ white color xanh rớt sang trọng màu sắc domain authority cam.

6FeSO4 + K2Cr2O7 + 7H2SO4 → 3Fe2(SO4)3 + Cr2(SO4)3 + K2SO4 + 7H2O

C. Mất màu sắc hỗn hợp nước brom

2FeSO4 + Br2 + 3H2O → Fe2O3 + 2HBr + 2H2SO4

D. FeSO4 không phản xạ Dung dịch CuCl2

Câu 2. Cho 5,4 gam láo hợp ý 2 sắt kẽm kim loại Fe và Zn thuộc tính trọn vẹn với 90 ml hỗn hợp HCl 2M. Khối lượng muối hạt nhận được là

A. 11,79 gam

B. 11,5 gam

C. 15,71 gam

D. 17,19 gam

Lời giải:

Đáp án: D

nHCl= 0,09. 2 = 0,18 (mol)

Zn + 2HCl → ZnCl2 + H2

Fe + 2HCl → FeCl2 + H2

Từ (1) và (2) nH2 = 12nHCl= 0,09 (mol)

Theo ĐLBTKL:

mhỗn hợp + maxit = mmuối + mhidro

=> mmuối = 5,4 + 0,18.36,5 – 0,09.2 = 11,79 gam

Câu 3. Dung dịch loãng chứa chấp láo hợp ý 0,01 mol Fe(NO3)3 và 0,15 mol HCl đem tài năng hòa tan tối nhiều lượng Fe là:

A. 0,28 gam

Xem thêm: sủng ái độc quyền

B. 1,68 gam

C. 4,trăng tròn gam

D. 3,64 gam

Lời giải:

Đáp án: D 

Theo đề bài xích lượng Fe phản xạ là tối nhiều nên sau phản xạ chỉ nhận được muối hạt Fe (II)

3Fe + 8H+ + 2NO3 → 3Fe2+ + 2NO + 4H2O

0,045 0,15 0,03 mol

Fe + 2Fe3+ → 3Fe2+

0,005 ← 0,01 mol

Fe + 2H+ → Fe2+ + H2

0,015 ← (0,15 – 4.0,03)

nFe= 0,045 + 0,005 + 0,015 = 0,065 mol

mFe = 3,64 gam

Câu 4. Dung dịch muối hạt này tại đây sẽ sở hữu được phản xạ với hỗn hợp HCl Lúc đun nóng?

A. FeBr2

B. FeSO4

C. Fe(NO3)2

D. Fe(NO3)3

Lời giải:

Đáp án: C

Câu 5. Hòa tan láo hợp ý tía sắt kẽm kim loại bao gồm Zn, Fe, Cu tự hỗn hợp HNO3 loãng. Sau Lúc phản xạ xẩy ra trọn vẹn, nhận được hóa học rắn ko tan là Cu. Dung dịch sau phản xạ chứa

A. Zn(NO3)2 và Fe(NO3)3.

B. Zn(NO3)2; Fe(NO3)2 và Cu(NO3)2.

C. Zn(NO3)2 và Fe(NO3)2.

D. Zn(NO3)2; Fe(NO3)3 và Cu(NO3)2.

Lời giải:

Đáp án: D

Sau phản xạ còn Cu dư, minh chứng HNO3 phản ứng không còn.

3Zn + 8HNO3 → 3Zn(NO3)2 + 2NO + 4H2O

Fe + 4HNO3 → Fe(NO3)3 + NO + 2H2O

3Cu + 8HNO3 → 3Cu(NO3)2 + 2NO + 4H2O

Cu + 2Fe(NO3)3 → Cu(NO3)2 + 2Fe(NO3)2

=> Dung dịch sau phản xạ chứa: Zn(NO3)2; Fe(NO3)2; Cu(NO3)2.

 

Câu 6. Cách này tại đây rất có thể dùng để làm pha trộn FeO?

A. Dùng CO khử Fe2O3 ở 500°C.

B. Nhiệt phân Fe(OH)2 trong không gian.

C. Nhiệt phân Fe(NO3)2

D. Đốt cháy FeS nhập oxi.

Lời giải:

Đáp án: A

Phương trình phản ứng

Fe2O3 + CO → 2FeO + CO2 (500oC)

Câu 7. Hòa tan trọn vẹn 2,8 gam láo hợp ý FeO, Fe2O3 và Fe3O4 cần một vừa hai phải đầy đủ V ml hỗn hợp HCl 1M , nhận được hỗn hợp X. Cho kể từ từ hỗn hợp NaOH dư nhập hỗn hợp X nhận được kết tủa Y. Nung Y nhập không gian cho tới lượng ko thay đổi nhận được 3 gam hóa học rắn. Tính V ?

A. 87,5ml

B. 125ml

C. 62,5ml

D. 175ml

Lời giải:

Đáp án: A

Quy thay đổi trở thành 2,8 gam ( Fe: x mol và O: nó mol )

Sơ đồ gia dụng hợp ý thức:

2Fe → Fe2O3

Ta có:

nFe = 2nFe2O3 = 2.3160 = 0,0375 mol

=> nO (oxit)2,80,0375.5616 = 0,04375 mol

=> nHCl pứ= 2nO (oxit) = 0,0875 mol

=>V = 87,5 ml

Câu 8. Phản ứng này tại đây ko dẫn đến muối hạt Fe (III)?

A. Fe2O3 tác dụng với hỗn hợp HCl đặc

B. Fe(OH)3 tác dụng với hỗn hợp H2SO4

C. Fe dư thuộc tính với hỗn hợp HNOđặc nguội

D. FeO thuộc tính với hỗn hợp HNO3 loãng (dư).

Lời giải:

Đáp án: C

Fe2O+ 6HCl → 2FeCl3 + 3H2O

2Fe(OH)3 + 3H2SO4 → Fe2(SO4)3 + 6H2O

Fe bị thụ động nhập HNO3 đặc nguội

FeO + HNO3 → Fe(NO3)3+ NO + H2O

Câu 9. Thổi láo hợp ý khí CO và H2 đi qua quýt x gam láo hợp ý bao gồm CuO và Fe3O4 có tỉ lệ thành phần mol 1:2, sau phản xạ nhận được nó gam hóa học rắn X. Hòa tan trọn vẹn b gam X tự hỗn hợp HNO3 loãng dư, nhận được hỗn hợp Y (không chứa chấp ion Fe2+). Cô cạn hỗn hợp Y nhận được 41 gam muối hạt khan. Giá trị của a là

A .13,6

B. 10,6.

C. 12,8.

D. 9,8.

Lời giải:

Đáp án: A

nCu = a mol;

nFe3O4 = 2a mol;

→ nCu(NO3)2 = a; nFe(NO3)3 = 6a mol

mmuối= mCu(NO3)2 + mFe(NO3)3

→ 188a + 242.6a = 41 → a = 0,025 mol

→ x = 0,025.80 + 0,025.2.232 = 13,6 gam.

Câu 10. Thêm bột Fe (dư) nhập những hỗn hợp riêng lẻ sau: FeCl3, AlCl3, CuSO4, Pb(NO3)2, NaCl, HCl, HNO3(loãng), H2SO4 (đặc nóng). Sau Lúc những phản xạ xẩy ra trọn vẹn, số tình huống phản xạ dẫn đến muối hạt Fe(II) là

A. 4

B. 5

C. 6

D. 7

Lời giải:

Đáp án: C

Nhúng 1 lá Fe nhỏ nhập hỗn hợp chứa chấp 1 trong những hóa học sau: FeCl3, AlCl3, CuSO4, Pb(NO3)2, NaCl, HCl, HNO3, H2SO4 (đặc, nóng), NH4NO3.

• Fe + 2FeCl3 → 3FeCl2

• Fe + AlCl3 → ko phản xạ.

• Fe + CuSO4→ FeSO4 + Cu↓

• Fe + Pb(NO3)2 → Fe(NO3)2+ Pb↓

• Fe + 2HCl → FeCl2 + H2

• Fe + 4HNO3 → Fe(NO3)3 + NO + 2H2O

Fe dư + 2Fe(NO3)3 → 3Fe(NO3)2

• 2Fe + 6H2SO4 → Fe2(SO4)3 + 3SO2↑ + 6H2O

Fe dư + Fe2(SO4)3 → 3FeSO4

→ Số tình huống tạo nên muối hạt Fe(II) là 6

9. Một số phương trình phản xạ hoá học tập không giống của Sắt (Fe) và hợp ý chất:

FeO + HNO3 → Fe(NO3)3 + NO2 + H2O

Trên đấy là toàn cỗ nội dung về bài xích học
FeO + HNO3 (đặc, nóng) → Fe(NO3)3 + NO2 + H2O | FeO đi ra Fe(NO3)3
. Hy vọng được xem là tư liệu hữu ích hùn những em hoàn thiện chất lượng bài xích tập dượt của tớ.

Đăng bởi: http://trungtamhoctiengtrung.edu.vn/

Chuyên mục: Tài Liệu Học Tập

Xem thêm: giang hồ huynh đệ tập 25