feo ra fe

Mời những em nằm trong theo gót dõi bài học kinh nghiệm thời điểm hôm nay với chi đề
FeO + H2 → Fe + H2O | FeO đi ra Fe

Bạn đang xem: feo ra fe

Thầy cô http://trungtamhoctiengtrung.edu.vn/ nài reviews phương trình FeO + H2 → Fe + H2O bao gồm ĐK phản xạ, cơ hội tiến hành, hiện tượng lạ phản xạ và một số trong những bài xích luyện tương quan gom những em gia tăng toàn cỗ kỹ năng và kiến thức và tập luyện kĩ năng thực hiện bài xích luyện về phương trình phản xạ chất hóa học của Sắt. Mời những em theo gót dõi bài học kinh nghiệm tại đây nhé:

Phương trình FeO + H2 → Fe + H2O

1. Phương trình phản xạ hóa học:

    FeO + H2 → Fe + H2O

2. Hiện tượng phân biệt phản ứng

– Chất rắn black color FeO fake dần dần lịch sự white color xám của Fe

3. Điều khiếu nại phản ứng

– Nhiệt độ

4. Tính hóa học hoá học

4.1. Tính hóa học hoá học tập của FeO

– Mang khá đầy đủ đặc điểm chất hóa học của oxit bazo.

– Là hóa học vừa phải sở hữu tính lão hóa, vừa phải sở hữu tính khử

Tính oxit bazơ

FeO tính năng với hỗn hợp axit: HCl, H2SO2 loãng

    FeO + 2HCl → FeCl2 + H2

    FeO + H2SO4 loãng → FeSO4 + H2O

Tính oxi hóa

– Tác dụng với hóa học khử như H2, CO, Al, C…

    FeO + H2 → Fe + H2O

    FeO + CO → Fe + CO2

    3FeO + 2Al → Al2O3 + 3Fe

Tính khử

– FeO là hóa học khử Khi tính năng với những hóa học sở hữu tính lão hóa mạnh:

     3FeO + 10HNO3 loãng → 3Fe(NO3)3 + NO + 5H2O

     2FeO + 4H2SO4 (đặc) → Fe2(SO4)3 + SO2 + 4H2O

b. Tính hóa học hoá học tập của H2

Hiđro là phi kim sở hữu tính khử. Tại những sức nóng chừng phù hợp, hiđro không chỉ phối kết hợp được với đơn hóa học oxi mà còn phải phối kết hợp được với nhân tố oxi nhập một số trong những oxit sắt kẽm kim loại. Các phản xạ này đều lan nhiều sức nóng. Cụ thể:

– Hiđro tính năng với oxi

Hiđro cháy nhập oxi theo gót phương trình hóa học:

Nêu đặc điểm chất hóa học của khí hiđro? Ví dụ minh họa

Hỗn ăn ý H2 và O2 là tổng hợp nổ. Hỗn ăn ý nổ mạnh nhất lúc tỉ trọng H2 : O2 là 2:1 về thể tích.

– Hiđro tính năng với một số trong những oxit sắt kẽm kim loại như FeO, CuO, Fe2O3, …

Ví dụ:

Hiđro phản xạ với đồng oxit ở sức nóng chừng khoảng tầm 400°C theo gót phương trình hóa học:

Nêu đặc điểm chất hóa học của khí hiđro? Ví dụ minh họa

5. Cách tiến hành phản ứng

– Cho FeO tính năng với hidro

6. Quý khách hàng sở hữu biết

Ở sức nóng chừng cao, H2 chỉ rất có thể khử được oxit của sắt kẽm kim loại khoảng và yếu hèn về sắt kẽm kim loại (CuO, Fe2O3, ZnO,…)

Xem thêm: Hộp bánh trung thu được tặng 'quay vòng' rồi về tay người mua sau 12 ngày

7. Bài luyện liên quan

Ví dụ 1: Trong những phản xạ sau phản xạ này ko tạo nên muối hạt sắt(II):

A. Cho Fe tính năng với hỗn hợp axit clohidric

B. Cho Fe tính năng với hỗn hợp sắt(III)nitrat

C. Cho Fe tính năng với hỗn hợp axit sunfuric

D. Cho Fe tính năng với khí clo đun nóng

Hướng dẫn giải

2Fe + 3Cl2 → 2FeCl3

Đáp án : D

Ví dụ 2: Phản ứng này tại đây xảy ra:

A. Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu

B. Fe + ZnSO4 → FeSO4 + Zn

C. 2Fe + 3CuSO4 → Fe2(SO4)3 + 3Cu

D. 2Ag + Fe(NO3)2 → 2AgNO3 + Fe

Hướng dẫn giải

Kim loại đứng trước nhập sản phẩm sinh hoạt chất hóa học tiếp tục đẩy được muối hạt của sắt kẽm kim loại đứng sau thoát khỏi hỗn hợp.

Đáp án : A

Ví dụ 3: Cho những sắt kẽm kim loại sau: Al; Zn ; Fe; Cu; Pb. Số sắt kẽm kim loại tính năng với hỗn hợp đồng sunfat là:

A. 1    

B. 2    

C. 3    

D. 4

Hướng dẫn giải

2Al + 3CuSO4 → Al2(SO4)3 + 3Cu

Zn + CuSO4 → ZnSO4 + Cu

Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu

Đáp án : C

8. Một số phương trình phản xạ hoá học tập không giống của Sắt (Fe) và ăn ý chất:

5FeO + 2P → 5Fe + P2O5

FeO + CO → Fe + CO2

3FeO + 2NH3 → 3Fe + 3H2O + N2

FeO + H2S → FeS↓ + H2O

3FeO + 2Al → Al2O3 + 3Fe

FeO + 2AgNO3 → Ag2O↓ + Fe(NO3)2

2FeO + Si → 2Fe + SiO2

Trên đó là toàn cỗ nội dung về bài xích học
FeO + H2 → Fe + H2O | FeO đi ra Fe
. Hy vọng được xem là tư liệu hữu ích gom những em hoàn thiện chất lượng tốt bài xích luyện của tôi.

Đăng bởi: http://trungtamhoctiengtrung.edu.vn/

Chuyên mục: Tài Liệu Học Tập

Xem thêm: Cao đẳng FPT Polytechnic và Académie Mary hợp tác đào tạo quốc tế